Lillenes Rorbuer

- I storm og stille

 

Lillenes er en gammel gård som har vært bosatt siden år 1670. Folk kom flyttende hit fra innlandet og bosatte seg helt nede i fjæresteinene.

Her var de nær sjøen som både var levevei og ferdselsåre. Historia forteller at gjennom generasjoner har det vært mye folk i arbeid på gården.

Her var det rikelig med husdyr, slottonn, torvtaking, saueklipping og slakting var noen av arbeidsoppgavene. Det fantes også egen skomaker og skinnfellmaker fast på gården. Til og med lin ble produsert her i sin tid. Sjøveien ble brukt frem til slutten av 1950-åra. Da ble gårdsveien på 1100 m bygd.

Gården har gått i generasjoner, og i dag bor 6. og 7. generasjon her. Av husdyr drives det nå med utgangersau. Disse er nyttige dyr i kulturlandskapet vårt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Design og utvikling av Bruseth Consulting